C C C C A+ A A- X

Съобщение

9 август 2022

Списък на допуснатите до втори етап кандидати за длъжността "счетоводител"

На основание Заповед № УК-01-14-144/29.06.2022 г., Районен съд - Исперих обявява конкурс за заемане на длъжността "счетоводител" - 1 щ. бр. Всички документи, касаещи конкурса, се намират в раздел "Пресцентър", секция "Обяви и конкурси"

16.05.2022 г. - "Ден на отворените врати"

Ученици и магистрат представиха в съдебна зала юридически прочит на Йовковата "Албена"

Обява за длъжността "Съдия по вписванията" при Районен съд - Исперих

На основание Заповед № УК-01-14-23/04.02.2022 г., Районен съд - Исперих обявява конкурс за заемане на длъжността "съдебен секретар" - 1 щ. бр. Всички документи, касаещи конкурса, се намират в раздел "Пресцентър", секция "Обяви и конкурси"

Заповед № УК-01-14-221/11.11.2021г. във връзка с удължаване на срока на действие на Заповед № УК-01-14-218/29.10.2021г. за отсрочване на насрочените открити съдебни заседания за периода 13.11.2021г.-30.11.2021г.

Заповед № УК-01-14-218/29.10.2021г. на Адм.ръководител-Председателя на Районен съд-Исперих във връзка с отсрочване на насрочените открити съдебни заседания за периода 01.11.2021г.-12.11.2021г.

Анкета относно оптимизация на съдилищата

Предложения за оптимизация на съдилищата в изпълнение на Дейност 1.6. "Разработване на предложения за оптимизация на съдебната карта" по Договор № ВСС-1212 от 31.01.2019 г.

ПОРТАЛ ЗА МЕДИАЦИЯ - видео информация за организации, онлайн медиация, медиатори и граждани


Каталог на електронните услуги, предлагани от Районен съд - Исперих:

1. Справки по движението на делата и причини за отсрочване на съдебните заседания - за страни и адвокати, след подаване на необходимото заявление на електронната поща: isperih-rs@justice.bg.

2. Изпращане на незаверени преписи от съдебни актове на страни и адвокати, след подаване на заявление на електронната поща.

3. Достъп до делата за страни и адвокати през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), след подаване на съответните заявления по образец.

Унифицирани електронни услуги за всички съдилища може да откриете в секцията "Електронни услуги" най-долу в началната страница на всеки съд.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация