C C C C A+ A A- X

История

Първите сведения за съда в гр.Исперих са от Обявление №1333 на Държавен вестник , бр.7б от 16.VІІ.1883г. Изпратено е от мировия съдия на Кеманлар - Д.Михайлов на 27.V.1883г. Наименованието на съда е било - Третостепенно Кеманларско мирово съдилище. Кеманларска околия по това време обхващала следните общини:
1.Кеманларска /Исперихска/ 
2.Саладънска /Яким-Груево/ 
3.Ески-Бабанларска /Старо-селище/ 
4.Заветска 
5.Голяма-Адъкьоска /не е запазено/ 
6.Дикилиташка /Побит камък/ 
7.Каловска /Дянково/ 
8.Душубакска /Ясеновец/ 
9.Юнузабдалска /Йонково/ 
10.Дурачкьойска /Дурач/
11.Хърсовска 
12. Караарнаутска  /Голям извор/
13.Ясенковска
14. Абдулска /Богданци/
15.Хебибска /Владимировци/
16.Насъфчиларска /Духовец/ 
Половин година по-късно с Указ № 22 от 21.І.1884г. на Александър Батенберг, Кеманларският мирови съдия Петко Едрецов е преместен във Варна, а на негово място е назначен М. Добрев.
Съдът често е преместван от една сграда в друга. Най-ранните сведения са от 30-те години на ХХ-ти век, когато той се е помещавал в частен имот на Мачинлиите. Следва къщата на Пейчев, сградата на общината /днес Дом-интерната/, отново Мачинлиите, сградата на днешната Дирекция “Социално подпомагане”-гр.Исперих, къщата на Драгошинови, сградата на ОКС и днес -  трети етаж от сградата на Община-Исперих на ул.”Дунав” № 2 /бивш Партиен дом/.
Съдиите в повечето случаи са преселници.  Извършвали са и нотариална дейност.
Най -характерните дела от края на XIX и началото на XX век са свързани със закупуването на жилищни, стопански постройки и земи на изселници мюсюлмани. Организират се много търгове от съдебните пристави на Русенския окръжен съд за продажба на имоти в околията след двукратно обявяване във вестник „Вестител" и „Кеманларски вести".
Населението масово не е притежавало документи, удостоверяващи собственост. Съдиите многократно чрез обяви призовавали за официално узаконяване на имуществото.
Численият състав на персонала се е променял с годините. От 1883г. до края на ХІХ век са назначени само съдия, секретар, писар и разсилен. От началото на XX век до Първата световна война писарите вече са трима. След този период длъжностите в съда се конкретизират. Освен съдия са назначени: секретар-счетоводител, книговодител, архивен регистратор, писар-призовкар, писар и разсилен. До Втората световна война има често смяна на хората, заемали длъжностите в зависимост от политическата конюнктура. Най-дългогодишен служител в Исперихския съд е Гаврил Юрданов, направил истинска кариера. Започнал през юни 1925г. като писар, преминал през всички длъжности той се пенсионира с над 40 години трудов стаж в съда.
През месец април 1971г. съдия Петър Стамболов е направил историческа справка според запазените ведомости на персонала за периода от основаването на съда до октомври 1945г., която представяме в допълнен вариант за съдиите от Районен съд-гр.Исперих до наши дни:

Съдия

от

до

1.

Димитър Михайлов

27Л/.1883Г.

неизвестно

2.

Петко Едрецов

неизвестно

21.1.1884г.

3.

Михаил Добрев

21.1.1884г.

Края на1884г.

4.

1885г. няма съдия

Нач. на1885г.

Края на 1885г.

5.

Петър Д. Драгулов

Нач. на1886г.

Август 1886г.

6.

Делю Матев

Август 1886г.

Септември1886г.

7.

Стефан Ст. Кръстев

Септември1886г.

Юли 1887г.

8.

Павел П. Митков

Август1887г.

Ноември1887г.

9.

Хараламби С. Масларов

Декември1887г.

Май1888г.

10.

Сава Попов

Юни 1888г.

Февруари1894г.

11.

Антон Я.Ченгелов

Март1994г.

Юни199бг.

12.

Иван Г. Чунчев

Юли 1896г.

Ноември 1896г.

13.

Димитър Хаджибалчев

Декември1896г.

Февруари1897г.

14.

Иван П. Медаров

Март1897г.

Юни 1899г.

15.

Иван Т. Дюлгеров

Юли1899г.

Август1899г.

16.

Ж.Н.Георгиевич

Септември1899г.

Януари1900г.

17.

Стефан Астарев

Февруари1900г.

Март1900г.

18.

Иван Т. Дюлгеров

Април 1900г.

Септември1900г.

19.

Яким Ст. Батулев

Нрември1900г.

Края на 1900г.

20.

1901 - 1902г. няма данни

1901г.

1902г.

21.

Антон Григоров

Нач.на1903г.

Декември1903г.

22.

Петър Събев

Януари1904г.

Март 1904г.

23.

Димитър Герганов

Април 1904г.

Юли1904г.

24.

Петко Вълнаров

Август1904г.

Ноември1908г.

25.

Христо Дръновски

Декември1908г.

Август1910г.

26.

Симеон Дръновски

Септември1910

Октомври1910г.

27.

М.Ангелов

1.Х.1910Г.

Май 1911г.

28.

Лазар Туйковски

Май1911г.

Септември1912г.

29.

Дечко Пенчев

Септември1912г.

Ноември1912г.

30.

Ноември1912-юли1913г. няма съдия

Ноември1912г.

Юли1913г.

31.

Дочо Пенчев

Август1913г.

Май 1914г.

32.

Стефан Баров

Май1914г.

Юли 1914г.

33.

Юли 1914г. - март1915г. няма съдия

Юли1914г.

Март1915г.

34.

Спас Велев

Март1915г.

Юни 1919.

35.

Юни1915г. - юли1915г. няма съдия

Юни1915г.

Юли1915г.

36.

Генчо Христов

Юли1919г.

Април1920г.

37.

Дачо Стойков

Април1920г.

Ноември1921г.

38.

Мехмед Расимбегов

Ноември1921

30.1Х.1922г.

39.

Георги Минков

Октомври1922г.

Септември1923г.

40.

Стефан Генов

Октомври1923г.

Ноември1924г.

41.

Николай Катеринов

Декември1924г.

Октомври1926г.

42.

Кирил Михайлов

Ноември 1926г.

Февруари1928г.

44.

Славейко Томов

Март 1928г.

31.ХП.1931Г.

45.

Никола Вълчев

Януари 1932г.

Декември1933г.

46.

Петър Цонев Добрев  

Януари 1934г.

Септември1934г.

47.

Никола Вълев Пенев  

Октомври 1935г.

Януари 1937г.

48.

Февруари 1937г. няма съдия

Януари1937г.

Март 1937г

49.

Иван К.Дяков

Март 1937г.

Август 1937г.

50.

Петър Диманов

Септември1937г.

Юни 1940г.

51.

Вълчо Маринов Стойков

Юли1940г.

Април 1941г.

52.

Април1941г-септември 1941г. няма съдия

Април1941г.

Октомври1941г.

53.

Хараламби Т. Хараламбиев

Октомври1941г.

Юни1943г.

54.

Иван Т. Дамянов

Юли1943г.

Септември 1945г.

55.

Тодор Габровски

Октомври 1945г.

Януари 1946г.

56.

Васил Камбуров

Февруари 1946г.

 Април 1947г.

57.

Владимир Желязов

Май 1947г.

Октомври 1947г.

58.

Коста Семерджиев

Ноември 1947г.

Юни 1950г.

59.

Петър Косев

Юли 1950г.

Юни 1951г.

60.

Любев Беяров

Юли 1951г.

Декември 1951г.

61.

Стефан Стефанов

Януари 1952г.

Април 1954г.

62.

Марин Григоров

Май 1954г.

Декември  1959г.

63.

Петър Стамболов

Януари 1960г.

Април 1975г.

64.

Георги Станков

Май 1975г.

Март 1976г.

65.

Надежда Попова

Април 1976г.

Юни 1981г.

66.

Пенчо Георгиев

Ноември 1981г.

Април 1983г.

67.

Георги Атанасов

Май 1983г.

Ноември 1985г.

68.

Милен Косев

Декември 1985г.

Февруари 1991г.

69.

Радостин Ковалаков

Март 1991г.

Юли 1991г.

70.

Назми Мустафа

Януари 1992г.

Юли 1994г.

71.

Валентина Димитрова

Януари 1995г.

Септември 2000г.

72.

Димитър Мичев

Март 1996г.

Февруари 1997г.

73.

Милен Косев

Март 1997г.

Септември 2002г.

74.

Юлияна Цонева

Ноември 2000г.

До наст. момент

75.

Светла Робева

Ноември 2001г.

Декември 2002г.

76.

Елица Д. Бояджиева-Георгиева

Ноември 2003г.

До наст. момент

77.

Ирина Миткова Ганева

Юли 2004г.

Август 2008г.

78.

Димитринка Емилова Купринджийска

Януари 2010г.

До наст. момент

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация